NOSALTRES

Orígens

Fundació Projecte i Vida és una organització sense ànim de lucre que té com a primer objectiu oferir l’autonomia i l’equilibri emocional necessaris per a la integració social a totes aquelles persones amb greus carències afectives, problemes amb el seu entorn o manca de recursos propis.

La nostra
trajectòria

^
2003

Creació de Fundació

Arrel de la mort de Santiago Tusquellas Oto, advocat i empresari d’ofici, els familiars més propers, varen crear a l’any 2003 la Fundació Projecte i Vida.

^
2003

Absorció de l’ Associació ASSIS Sant Jordi

L’Associació per la Inserció Social ( ASSIS ) Sant Jordi va ser creada al 1993 per tres professionals del mont social que portava immersos en aquest mon des del 1979. Assis Sant Jordi des del seu inici va gestionar : el primer Pisis Assistit de Catalunya per joves extutelats, el CRAE Llar Can Terricabras, El CRAE La Serra, i també va col·laborar amb les diferents administracions locals en recursos de caire social. Des del seu inici l’Associació va ser dirigida per Pere Tusquellas i Oto que juntament amb uns col·laboradors de gran vàlua varen fer possible donar suport i ajut a molts joves en perill d’exclusió social. A l’Any 2003 l’Assemblea general decideix acceptar la proposta de ser absorbida per la nova Fundació Projecte i Vida per tal dotar aquesta de contingut i de l’experiència que encara no havia pogut aconseguir.

^
Patronat de la FPV

El Patronat de la Fundació ha anat canviant i creixent al llarg dels anys en funció de les necessitats i exigències de la tasca a dur a terme. Des de tres membres que son necessaris per llei fins arribar a estar composat per dotze membres topall que també marca la Llei.
Actualment el patronat el composen vuit membres una gran part del patrons segueixen sent membres de la família Tusquellas. Avui el Patronat que vetlla per seguir sent fidel als objectius fundacionals de la Fundació està format per: Pere Tusquellas i Oto, Miquel Tusquellas i Oto, Aina Tusquellas Payan, Bernat Tusquellas Payan, Emilia Payan Alfonso, Jordi Bach i Pujols, Edmund Benza Alegria i Miquel Angel Roman Sanpedro.

Missió, visió i valors

És la base de les nostres accions i el que acompanya el compromís diari de totes les persones que formem part de la Fundació Projecte i Vida.

Missió

Treballem per garantir els drets de les persones, promoure la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

Visió

Volem ser una organització humana, innovadora, eficient i propera, amb constant adaptació als canvis i alta capacitat de resposta als reptes socials.

Valors

Interès i compromís amb les persones

Capacitat d’adaptar-nos a realitats canviants

Tolerància i gran capacitat de diàleg

Voluntat de millora contínua

Valoració responsable dels béns materials i cura del medi ambient

Objectius

Treballem per tal d’arribar cada cop més a un nombre més gran de persones i, per tant, estar oberts a la societat.

Possibilitat de decisió

L‘objectiu final és oferir a les persones amb problemes socials, econòmics o familiars la possibilitat de decidir i controlar el seu propi futur.

Oberts a la societat

Treballem per tal d’arribar cada cop més a un nombre més gran de persones i, per tant, estar oberts a la societat.

Llibertat personal

La feina és el mitjà per aconseguir assolir la seva independència i la llibertat personal, a més, és una via de realització.

Projecte de vida

Tenim com a objectiu general oferir a les persones la possibilitat de fer realitat el seu projecte de vida.