QUÈ FEM

Serveis socioeducatius

Els serveis socioeducatius van dirigits a infants i joves i a les seves famílies amb la finalitat de dotar-los d’eines educatives i promoure la parentalitat positiva, per a millorar la seva qualitat de vida i garantir la igualtat d’oportunitats.

Els nostres projectes

#Invulnerables Manlleu

#Invulnerables és un programa que aposta pels infants i joves i la seva família, amb recursos, valors i xarxes cooperatives, etc.

UEC – Unitat d’Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), és un programa de diversificació curricular específic per alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social.

UEC – Unitat d’Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), és un programa de diversificació curricular específic per alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social.

Servei d’Orientació i Acompanyament a la Parentalitat Positiva – SOAP+

El SOAP+ és un servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. El servei està enfocat des d’una perspectiva preventiva.

Instituts Oberts – Granollers

El programa Instituts Oberts és una iniciativa de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), per a la promoció de l’èxit educatiu i de la cohesió social adreçada, de manera prioritària, a l’alumnat d’origen immigrant dels centres de secundària d’alta complexitat.

Instituts Oberts – Granollers

El programa Instituts Oberts és una iniciativa de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), per a la promoció de l’èxit educatiu i de la cohesió social adreçada, de manera prioritària, a l’alumnat d’origen immigrant dels centres de secundària d’alta complexitat.

Els nostres serveis

Serveis socioeducatius

SERVEIS

Serveis residencials

SERVEIS

Serveis formatius

SERVEIS

Serveis Comunitaris

SERVEIS