QUÈ FEM

Serveis formatius

Els serveis formatius que gestiona la fundació ofereixen orientació i capacitació a les persones amb dificultats per accedir de manera ordinaria a cursos de formació, dotant-los dels coneixements bàsics i de recursos afavorint la seva integració.

Els nostres projectes

Cursos primera acollida
És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els nostres serveis

Serveis socioeducatius

SERVEIS

Serveis residencials

SERVEIS

Serveis formatius

SERVEIS

Serveis Comunitaris

SERVEIS