SERVEIS

Què oferim?

L‘objectiu final de Fundació Projecte i Vida és oferir a les persones amb dificultats socials, econòmics o familiars la possibilitat de decidir i controlar el seu propi futur. Es tracta de donar-los l’oportunitat de tenir un projecte personal que els faci sentir part de la societat.

Els nostres serveis

Serveis Socioeducatius

SERVEIS

Serveis Residencials

SERVEIS

Serveis Formatius

SERVEIS

Serveis Comunitaris

SERVEIS

Com ho fem?

Professionalitat

Som un grup de persones formades i capacitades per desenvolupar les tasques que realitzem en els serveis que oferim. També, el nostre equip actua en base a la missió, visió i valors de l’entitat.

Transversalitat

Tenim en compte tots els àmbits que afecten a la persona. En aquest sentit, tenim coneixement i ens coordinem amb les xarxes i serveis socials i comunitaris que puguin complementar l’atenció de la persona que atenem.

Treball en equip

Som un equip professional que vetlla per la participació activa dels seus membres amb l’objectiu comú d’acompanyar i empoderar a les persones que atenem. Basant-nos en les 5 C:

  • Comunicació,
  • Coordinació,
  • Complementarietat,
  • Confiança i
  • Compromís.