NOSALTRES

Transparència

Fundació Projecte i Vida vol ser una entitat compromesa amb la transparència i les bones pràctiques, en aquesta secció pots accedir a informació i documents que avalen la nostra integritat, eficàcia i bon govern.

Estructura institucional i organitzativa
de Fundació Projecte i Vida

  • La Fundació està subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del Llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per acord del Patronat a data 4 de desembre de 2012 i segons consta en l’escriptura autenticada a data 11 de gener de 2013. Els nous estatuts quedaren aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Està subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu NIF és G63262323 i el seu N.I.S.S. és 08/145584393.
  • Estatuts i número de registre de la Fundació. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (D.G.D.E.J.) va inscriure la Fundació Projecte i Vida, a la qual va correspondre el núm. 1912 del Registre de Fundacions.
  • Estructura organitzativa de la Fundació: Equip

Fundació Projecte i Vida apostem per ser una entitat responsable i transparent amb els ingressos econòmics que rebem i amb què els destinem.