QUÈ FEM

Equip de Suport a l’Atenció Comunitària (ESAC)

L’equip de suport a l’acció comunitària és un equip de professionals multidisciplinari que la Fundació Projecte i Vida posa a disposició dels municipis i entitats per tal de desenvolupar tots aquells projectes que tenen la comunitat o les comunitats del territori com a protagonistes.

El treball socioeducatiu que s’impulsa és en definitiva un treball d’acció comunitària que té com a fites principals l’encaix dels diferents col·lectius i la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Els nostres objectius

La participació, el treball transversal i les pràctiques restauratives són els elements fonamentals d’aquesta metodologia d’intervenció. En el treball comunitari es vetlla per que tota la comunitat, amb els seus representants electes, el seu cos de treballadors tècnics i la ciutadania, desenvolupi un treball de construcció col·lectiva, sempre des del respecte a tot el procés que la comunitat ja fa temps que desenvolupa i que continuarà després del treball de l’Equip de Suport a l’Acció Comunitària.

No exempta de dificultats la intervenció comunitària és la metodologia que respon d’una manera més efectiva a les dificultats dels municipis en matèria de convivència, civisme, participació ciutadana…

Els destinataris

Les metodologies i tècniques que s’emprenen en el treball comunitari estan al servei de les necessitats de cada territori i de cada comunitat concreta.

Què ofereix

Diagnosis Participada

És la primera fase de la intervenció, per tal de desenvolupar qualsevol projecte d’intervenció social i ciutadana en el que hi estigui implicada la comunitat cal posar en marxar un treball coordinat, transversal i participat que garanteixi que els esforços esmerçats aniran en la direcció correcte, cal fer una radiografia de la situació del municipi i dels col·lectius implicats i valorar quins són els recursos ja disponibles en el territori. L’anàlisi de les causes i les seves conseqüències ha de ser rigorós i metòdic, per una banda, i participatiu i resolutiu per una altra.

Planificació Participativa

En aquesta fase, fruit del coneixement compartit assolit a través del retorn de la diagnosis, la comunitat pot definir de manera conjunta quines són les línies de treball necessàries i prioritàries. Aquesta és una fase de construcció de projecte, de somni… Cal però tocar de peus a terra i valorar quina és l’aplicabilitat de totes les propostes, projectes i accions que se’n pugui derivar i veure’n la viabilitat econòmica i tècnica. La planificació ha de ser ambiciosa sense ser il·lusa.

Implementació Coordinada i Transversal del Projecte d’Acció Social i Ciutadana

Aquesta fase és extremadament complexa ja que si bé el paper ho aguanta tot la realitat social, tècnica i política necessita restaurar, rehabilitar i reconfigurar moltes de les seves funcions, tasques i relacions. Materialitzar un projecte és sempre un treball difícil. La comunitat i l’ESAC són els garants de tota la tasca realitzada en les fases anteriors.

L’avaluació del Projecte

Del Projecte i del Procés d’Intervenció Comunitària té com a objectiu visualitzar i valoritzar la tasca feta per tota la comunitat, per això és necessari que els ítems d’avaluació ja siguin presents des del primer dia del treball comunitari.

Entitats Impulsores